Alarmsysteem

 

 

Inbraakmeldinstallaties Elektronische maatregelen

maken het hele scala aanbeveiligingsmaatregelen

compleet. Het doel van elektronische beveiliging

is: Detecteren van een inbraak of poging daartoe,

signaleren, registreren en doormelden aan de

meldkamer. De meldkamer belt direct met de

sleutelhouders, politie of een particuliere

bewakingsdienst. Bij het ontwerpen van een

beveiligingsplan maken wij een risicoanalyse op

basis van de voorschriften van het Nationaal

Centrum voor Preventie. De risicoklasse (klasse

1 t/m 4) die daaruit voortvloeit is een leidraad voor

de uit te voeren beveiligingsmaatregelen. Bij

twijfel zullen wij, in overleg met u, in contact

treden met uw verzekeraar. Zodat de

aangeboden maatregelen in overeenstemming

zijn met de eisen van uw verzekeraar.

Tevens kunnen wij voor u een PVE schrijven.

 

                                                                                         

 

 

U kunt op afstand uw alarm

bedienen!